Referenser

Referensprojekt

Haga Norra, Kv 1-2, 4-8, samt Hållbarhetshuset

Samverkansprojekt.

Schakt, grundläggning och VA arbeten.

Återfyll

 
Beställare: Zengun AB
År: 2018-2023

Telegrafberget

Schakt och grundläggning för Brf Kajen.

Infrastruktur, VA , El/Fiber, vägar samt strandskoning

Grundläggning Waxholmskajen

Finplanering Brf Fyrhusen och Busstorg

 
Beställare: HSB Bostad AB
År: 2019-2023

Ältadalen

Grundläggning och finplanering 112 st bostäder uppdelat i 3 etapper

 
Beställare: Bonava Sverige AB
År: 2018-2023